Van Nispen Taxatiebureau

Neem contact op

Waar heeft u een officieel taxatierapport voor nodig?

In de volgende situaties heeft u een taxatierapport nodig:

Voor het verkrijgen of oversluiten van een hypotheek heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig. Gevalideerde taxatierapporten worden goedgekeurd door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Zij valideren rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

De opmaak van het taxatierapport

Na het overeenkomen van de opdrachtvoorwaarden start de taxatie. Op basis van de richtlijnen van het NRVT worden de taxaties volgens strikte, uniforme en duidelijke richtlijnen uitgevoerd. Een taxatie begint met een visuele opname van de woning.

Een aantal aspecten zijn van invloed op de taxatie:

Een taxatierapport moet worden opgesteld door een onafhankelijke en gecertificeerde taxateur. Dit mag niet de makelaar zijn die betrokken is bij de aan- of verkoop van uw woning. 

Taxatierapport aanvragen